RP-Karmi

Vastuullinen rakentaja

RP-Karmi – vastuullinen rakentaja

Vastuullisuus on sisäänrakennettu osa koko toimintaamme ja päätöksentekoamme. Mahdollistamme henkilöstöllemme turvallisen ja vakaan työympäristön ja varmistamme toiminnan jatkuvuuden hakemalla hallittua ja samalla kannattavaa liiketoiminnan kasvua. Tuotamme laadukkaita ja kestäviä kohteita ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti ympäristöystävällisempään ja ekologisempaan suuntaan.

Yritysvastuun kokonaisuus jakaantuu meillä kolmeen osaan, yhteiskunnalliseen vastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristövastuuseen. Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin, mitä nämä vastuun osa-alueet meille tarkoittavat.

Yhteiskunnallinen vastuu

 1. Asuntotuotannollemme on myönnetty suomalaisesta työstä kertova Avainlippu-merkki.
 2. Maksamme veromme Suomeen.
 3. Työllistämme pääasiassa paikallisesti, ja myös kaikki työntekijämme maksavat veronsa Suomeen.
 4. Tähtäämme hallittuun ja kannattavaan kasvuun kaikilla liiketoiminta-alueillamme.
 5. Rakentamisessa ytimenä on laadukas ja kestävä työnjälki.

Sosiaalinen vastuu

 1. Huolehdimme työturvallisuudesta ja suoritamme TR-mittaukset säännöllisesti.
 2. Edellytämme alihankkijoitamme noudattamaan työmailla työturvallisuusohjeitamme.
 3. Varmistamme henkilöstömme työssä tarvittavan osaamisen työssäoppimisen avulla.
 4. Teemme säännöllistä yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa esimerkiksi opinnäytetöiden ja työharjoittelujen kautta.
 5. Työyhteisömme ja rekrytointitapamme on yhdenvertaisuutta edistävä.

Ympäristövastuu

 1. Edistämme energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä rakenneratkaisuja, joiden keskiössä on puun, betonin ja terästen hyödyntäminen niille parhaiden ominaisuuksien mukaan.
 2. Kierrätämme työmaajätteemme tehokkaasti ja tavoitteenamme on pitkällä aikavälillä elementtituotannon kalvomuovin suljettu kierto.
 3. Toteutamme kohteisiin mahdollisuuksien mukaan erilaisia ekologisia lämmitys- ja energiaratkaisuja, kuten esimerkiksi maalämpö ja aurinkovoimalat.
 4. Valitsemme mahdollisuuksiemme mukaan ja kilpailutilanteen salliessa sellaisia toimittajia ja alihankkijoita, jotka omassa toiminnassaan noudattavat ympäristöystävällisiä periaatteita.
 5. Käytämme itse paikallisesti valmistamiamme puuelementtejä.

Lue lisää:

Avainlippu-merkki